Selected Work

As composer, Kjell Mørk Karlsen has published a large number of works, both church- and secular music, and in a tonality close to the classical style as well as the more modern.

Organized list of works

Symphonies

 • Symfoni nr. 1 for stort orkester (1984)
 • Sinfonia da Requiem – symfoni nr. 2 for orkester, kor og orgel (1985/95)
 • Is-slottet, symfoni nr. 3 (1986)
 • Liturgisk symfoni – symfoni nr. 4 (1989)
 • Symfoni nr. 5 – Sinfonia romantica) (1991/97)
 • Sinfonia simplex – symfoni nr. 6 (1996)
 • Symfoni nr. 7 – Sinfonia santo (2001)
 • Sinfonia arctandria – Symfoni nr. 8 (2002/03)
 • Sinfonia da camera (symfoni nr. 9) for 2 solofioliner og kammerorkester (2004)
 • Symfoni nr. 10 –’Die Offenbarung”  (2006/2014)
 • Symfoni nr. 11 – Sinfonia Norvegica (2007/2015)
 • Arctic Symphony – symfoni nr. 12 for strykeorkester, orgel og 5 klokkespillere (2016)

Oratories / Greater church music works

 • Juleoratorum for blandet kor, barnekor, solister, kammerorkester og orgel (1981)
 • Lilja – symfonisk oratorium for kor, tenor, strykere, piano, slagverk og resitasjon (1987)
 • Johannespasjon for blandet kor, solister, instrumenter og orgel (1991)
 • Milska – oratorium for blandet kor, altsolo, strykevartett, orgel og resitasjon (1993)
 • Spelet om Heilag-Olav og Dalegudbrand for forteljar, orgel, kor og spelemannslag (1993)
 • ‘St. Hallvars litani’ for orkester, blandet kor og resitasjon (1999-2000)
 • ‘Kristi helferd’ for orgel og oppleser (2002)
 • ‘Hellige vinduer’ – oratorium for kor, orgel, slagverk, sopran/fløytesolo og oppleser (2005)
 • ‘O magnum mysterium’ – et juleoratorium for blandet kor, orgel og oppleser (2005)
 • ‘Om jeg nød Gudinders Rang’ – kirkespill for diverse kor, instrumenter og orgel (1997-2005)
 • Lukaspasjon for blandet kor, konserterende orgel og oppleser (2006)
 • ‘Requiem grande’ for blandet kor og orkester (2008-2009)
 • ‘Markuspasjon’ for solokvartett (SATB) og cello (2010)
 • ‘Missa grande’ for 8-stemmig kor, 4 solister og orkester (2011-2012)
 • ‘Orthodox St. Matthew Passion’ for 8-stemmig kor a cappella (2015)
 • ‘Evig hvile’ –et norsk rekviem for blandet kor og orgel (2022)

Instrumental Concerts

 • Konsert for orgel og symfonisk janitsjarorkester eller messingblåsere og slagverk) (1973)
 • Kammerkonsert for fløyte, strykere og pauker(1982)
 • Concerto for Trumpet, strings and percussion (1986)
 • Konsert for trombone og strykere (1987)
 • Concerto for piano and strings (1988)
 • Concerto furvus for tuba og orkester eller janitsjarorkester (1990)
 • Serenata per fagotto e archi (1995)
 • Concerto da camera per oboe e archi (1998)
 • Fiolinkonsert nr.1 (2001)
 • ‘Daughter of Jephthah’ – konsert for cello og orkester (2005-2006)
 • Fiolinkonsert nr. 2 (fiolin og kammerorkester) (2003)
 • Concerto for viola and strings (2007-2008)
 • Concerto pour Orgue et Cordes (2008)
 • Concertino for bratsj, cello og strykere (1993/2016)
 • Piano concerto No. 2 (2018)

Orchestra works / Ensemble works / Chamber music

 • ‘Østerdalskontraster’ for lite orkester (1976)
 • Vikinghymne for orkester/symfonisk janitsjarorkester (1982)
 • Visefragmenter for orkester og blandet kor ad.lib. (1983)
 • Julepartita for lite orkester (1983)
 • Sinfonia facile for orkester og blandet kor (1984)
 • Sinfonia piccola for skoleorkester (1984)
 • Song um kjærleik for tenor (sopran) og symfonisk janitsjar (1987)
 • Musica decima for 7 treblåsere, 2 horn og kontrabass (1987)
 • Suite for orgel og spelemannslag (1992)
 • Renessansevariasjoner for brassband (1990)
 • Concerto grosso for 4 soloinstrumenter (messing) og brassband (1991)
 • Sonata da Requiem for trompet og 12 messingblåsere (1992)
 • ‘Antiphonae’ for fløyte og strykekvartett (1997)
 • ‘In memoriam’ for strykeorkester (1998)
 • ‘Trilogi’ for fløyte, cello, harpe og resitasjon (1999)
 • ‘Triptykon’ for orgel og 3 slagverkere (1999)
 • ‘Hommage a Vivaldi’ for kammerorkester (2002)
 • Wind Quintet (2004)
 • ‘The light from an Angel’ – trio for fiolin, cello og piano (2006)
 • Liturgisk suite for orgel og 10 messingblåsere (2010)
 • ‘FluteQuartet’ for fløyte, fiolin, bratsj og cello (2013)
 • ‘Songs of the silence’ for horn (viola), tuba (cello) og piano (2014)
 • ‘Hymn for St. Olaf’ for fiolin, obo og orgel (2014)
 • ‘Icon’ for altfløyte og strykere (2014)

String quartets

 • Strykekvartett nr. 1 (1983/93)
 • Strykekvartett nr. 2 – Stabat Mater dolorosa (1996)
 • Strykekvartett nr. 3 (1998)
 • Strykekvartett nr. 4 (2018)
 • Strykekvartett nr. 5 – Sieben Kreuzesworte (2019)

Sonatas

 • Choralsonate nr. 1 for altblokkfløyte og cembalo (orgel) (1969)
 • Choralsonate nr. 2 for cello (fagott) og cembalo (orgel) (1971)
 • Choralsonate nr. 3 for trompet og orgel (1972)
 • Sonate for trompet og piano (1976)
 • Sonatine for obo og piano (1973/83)
 • ‘Sonata sacra’ for fløyte, klarinett og orgel (1981)
 • Sonate for tuba og piano (1985)
 • ‘Missa da tromba’ for trompet og orgel (1988)
 • Sonata da Chiesa for trompet og orgel (1989)
 • Sonata mesto for fiolin og piano (1990
 • Sonatine over en folketone fra Etne for fløyte og piano (orgel) (1991)
 • Sonata nova for bratsj og piano (1992)
 • Sonata dolorosa for cello og piano (1994)
 • ‘Sonata grande’ for fløyte og piano (eller harpe) (2013)
 • ‘EchoSonata’ for 2 tubaer og piano (2017)

Short instrumental works

 • Suite facile for sopranblokkfløyte og piano (1968)
 • Short chorale partita for Treble recorder and harpsichord (orgel) 1975
 • Partita over en folketone fra Lom for fløyte og orgel (1981)
 • Trio for fløyte, obo og fagott (1969/75)
 • 3 stykker for fiolin og tuba (1990)
 • Østerdalskontraster for sopranblokkfløyte og piano (1972)
 • Variasjon for harpe (1973/2011)
 • Divertimento for bratsj, cello og kontrabass (1986)
 • ‘Poem’ for cello og piano (fra trombonekonsert) (1988)
 • Sonata brevis per flauto solo (1996)
 • Partita brevis 1 – 6 for ulike instrumenter (1993-2016)
 • Fantasia religioso for fiolin solo (utdrag fra fiolinkonsert nr. 1 (2001)
 • Sonata «Daughter of Jephthah» for cello solo (utdrag fra cellokonsert) (2006)
 • Fra ‘kjærlighetens høysang’ for horn, fagott og oppleser (2010
 • ’Passion sonata’ for cello solo (fra Markuspasjonen) (2010)
 •  ‘Responsorium’ for fiolin og orgel (2016)
 • ‘Viola Meditations’ (2020)

Cantatas / Choir works

 • Koralkantate ”Kom hellig Ånd med skapermakt” for kor, messingblåsere og orgel (1968)
 • Koralkantate ”Krist lå i dødens lenker” for kor, fløyte, obo, fagott og orgel (1970)
 • Jeremias klagesanger for damekor, obo, slaginstrumenter, obo og cembalo (1973)
 • Salme 90 for dobbeltkor, sopran- og fløytesolo, strykere, messingblåsere og orgel (1975)
 • Fantasi over julesalmer for kor, sopran solo og cembalo (orgel) (1975)
 • Pinsekantate ‘Kall os på ny’ for 8-stemmig kor, slagverk, orgel og resitasjon (1976)
 • Tonebilder fra Oppland for blandet kor og korps (1983)
 • ‘Magnificat 2’ for damekor, sopransolo, obo, cello og cembalo (1983)
 • ‘Kvitsunn’ for sopran solo, blokkfløyte, fiolin, langeleik og blandet kor ((1984)
 • Requiem for damekor og strykere (1986)
 • ‘Dominus pascit me’ for kor, strykere og orgel (1988)
 • Salme 84 for blandet kor og brassband (1983)
 • Salme 103 for blandet kor og brassband (1989)
 • ‘Advent’ for kor, barnekor, messingblåsere og orgel (1984)
 • Blix-kantate for baryton, kor, obo, strykere og orgel (1986)
 • ‘Vårmesse’ for ungdomskor (SSA) og kammerorkester (1988)
 • ‘Hymner til kyrkja’ for dobbeltkor, harpe, messingblåsere, slagverk og orgel (1989)
 • Petter Dass-serenade for kammerkor og kamerensemble (1989)
 • ‘Te Deum laudamus’ for blandet kor, bass solo, 4 trompeter og orgel (1989)
 • Missa nova for vokalensemble a cappella (1993)
 • ‘Påske’ for blandet kor, messingblåsere, slaginstrumenter og orgel ((1993)
 • ‘Babel’ for blandet kor, orgel og resitasjon (1995)
 • Stabat Mater dolorosa for blandet kor og strykekvartett (1996)
 • 5 gregorianske antifoner for blandet kor a cappella (1997)
 • ‘Songs from the Revelation’ for blandet kor a cappella (1998)
 • ‘Den hellige natt’ – Legende for stort orkester, oppleser, sopran solo, kor og orgel (2000)
 • ‘Missa Defunctorum’ (Requiem) for blandet kor a cappella (2005/2014)
 • ‘Canticum sacrum’ for blandet kor, horn og fagott (2007)
 • ‘Songs from the Creation’ (2017)
 • ‘Die sieben letzten Worte Jesu Christi’ für gemischten Chor (2019)
 • ‘The Way to the Cross’ for male choir a cappella (2019)

Small choir pieces

 • Koralkantate ‘Den lyse dag forganger er’ for kor (SAB) og orgel (1965)
 • ‘Cantate Domino’ for blandet kor, orgel og triangel (1967)
 • ‘Preludium, motett og koral’ for blandet kor og orgel (1971)
 • Salme 98 for konserterende orgel, kor og obo (1972)
 • Salve Regina for damekor (SSA) og orgel (1980)
 • Salme 46 for kor, sopran solo og orgel (1986)
 • Psalm 22 for blandet kor og resitasjon (1975/92)
 • 2 latinske Davidssalmer for mannskor ((1977)
 • Missa brevis for blandet kor a cappella (1977)
 • ‘Simeons Lovsang’ for dobbeltkor a cappella (1979)
 • Missa brevis III for barnekor/damekor, obo og orgel (1980)
 • Folketonemesse for blandet kor a cappella (1994)
 • ‘Cor mundum crea in me Deus’ for kor og orgel (1984)
 • Tirukkural-suite for kor og piano (1984)
 • 7 korsanger til tekster av Jan-Magnus Bruheim (1988)
 • ‘Brevet til kjærleiken’ for ungdomskor (SSA) og piano (1989)
 • Vilhelm Krag-suite for mannskor (1990)
 • Syv Prøysen-vers for blandet kor (1990)
 • Shakespeare-suite for blandet kor og piano (1991)
 • 3 latinske bønner for blandet kor a cappella (1992)
 • ‘Missa antiqua’ for 4 sangstemmer (soli eller kor) (1994)
 • Missa simplex for like stemmer (SSA), orgel og strykekvartett ad.lib. (1994)
 • ‘Tantum ergo’ 5 latinske korsanger (1997-98)
 • ‘If I speak’ for blandet kor a cappella (1998)
 • ‘Maria Mater Dei’ for damemkor (SSAA) (2000)
 • ‘Exultabit’ – 12 versikler for blandet kor (2001-2002)
 • 12 responsorier for blandet kor (2003)
 • ‘Five modern songs’ for blandet kor a cappella (2005)
 • ‘Missa popularis’ for blandet kor a cappella (2008-2013)
 • ‘Beatudines’ for blandet kor og altsolo (2008)
 • ’En ny himmel og en ny jord’ for blandet kor og orgel (2011)
 • 10 Halleluja-vers for blandet kor (2011)
 • 5 danske korvers (2015)
 • ‘Come, Lord Jesus’ for dobbeltkor (2016)
 • Da pacem (2017)
 • Saint Mary Songs (2017)
 • Tre oldkirkelige bønner (2018)
 • 3 Gregorian Evening hymns for mixed choir (2021)
 • Six Gregorian songs for mixed choir a cappella (2021)

Solo vocal pieces

 • Liten solokantate ”Nu bede vi den hellig Ånd” for sopran, altblokkfløyte og orgel (1968)
 • 2 solomotetter for sopran og orgel (1968/70)
 • Missa brevis for alt, fløyte og cembalo (1969)
 • Sanctus for baryton, trombone og orgel (1975)
 • Ressurexi for baryton, trompet og orgel (1988)
 • Salve Regina for sopran og orgel (1980)
 • Kantate «Til deg åleine, Herre Krist» for sopran, alt, fløyte, fiolin, obo, cello og cembalo (1973)
 • 12 barnerim fra Jæren for sopran og blåsekvintett (1979)
 • 3 julesekvenser fra middelalderen for sopran, fløyte og orgel (1980)
 • Nunc dimittes for sopran, alt, tamburin og orgel (1980)
 • Partita brevis 3 over en norsk folketone for sopran og orgel (1994)
 • ‘The blessings’ for sopran, obo og orgel (1996)
 • ‘How long, o Lord’ for sopran, fiolin og orgel (1998)
 • ‘My soul thirts for God’ for alt, cello og orgel (2007)

Song cycles

 • 6 sanger til tekster av Johan Herman Wessel for sopran og piano (1968)
 • Jordens oro viker – 6 sanger for alt, tenorblokkfløyte og cembalo (1975)
 • Fem vuggeviser for sang og piano (1977)
 • Kors og lilje – 5 stykker for sopran, fløyte og piano (1976)
 • 5 gammeltestamentlige bønner for sang og orgel (1977)
 • 6 barnerim fra Gudbrandsdalen for sopran og piano (1981)
 • Om kjærlighet – 5 sanger for sopran og piano (1986)
 • 5 Bruheim-songar for baryton og piano (1988)
 • 5 Orgland-songar for sopran (tenor) og piano (1996)
 • ‘Ein stille vind’ – 5 Fosse-sanger for alt (mezzo) og piano (2014)
 • ‘Engel og stjerne’ – 5 Fosse-songar for alt (mezzo) og cello (2016)

Works for piano

 • Musikk for firhendig klaver (1969)
 • Mikrodråper for piano solo (1983-85)
 • ‘Fra folketone til tolvtone’ –  24 minipreludier for piano (1983-2001)
 • ‘Les Anges de Chagall’ for piano solo (2007)
 • 3 Griegfragmenter for piano/piano firhendig/2 pianoer (2009-2010)
 • PianoSonata in h (2016)
 • PianoSonata no. 2 – Via Crucis (2019)
 • ‘My Grandchildren’s corner’ – 8 Piano pieces (2021)

Large organ works

 • Partita over koralen ”Nu kjære menige kristenhet” (1969)
 • Magnificat noni toni (med unisont kor ad.lib. (1969)
 • Variasjoner over en orgeltabulatur fra 1448 for orgel (1973)
 • Te Deum for orgel (1975)
 • Orgelmesse over gregorianske melodier (1977-82)
 • Messe over norske folketoner for orgel og messingsekstett ad.lib. (1979)
 • Orgelsymfoni nr.1 (1991)
 • Orgelsymfoni nr. 2 – Sinfonia arctandria (1992/93)
 • Orgelsymfoni nr. 3 – Sinfonia antiqua (1996)
 • Christus-meditationen für orgel (1997)
 • Sonata de profundis for orgel (2003)
 • Offenbarungs-Meditationen für Orgel (2006)
 • Sinfonia Norvegica – Orgelsymfoni nr. 4 (2007)
 • Luthermesse for orgel (2011)
 • Sinfonia grande – Orgelsymfoni nr. 5 (2013)
 • Toccata grande II (2014)
 • Fantasia per Organo sulla melodia ‘Oh Santa Rita’ (2015)
 • ‘Hymnus grande’ for orgel (2015)
 • Sinfonia Danica – Orgelsymfoni nr. 6 (2018)
 • ‘Passacaglia a due’ for four hands (2019)
 • Introduktion und Passacaglia über B.A.C.H. für Orgel (2020)
 • Sinfonia Sveciae – Organ symphony no. 7 (2021)
 • L’Orgue mystique – six pieces grégoriennes (2021)
 • Requiem pro organo (2022)
 • Sonata  ‘Veni Creato Spiritus’ for organ (2023)

Liturgical works

 • ‘Jesu syv ord på korset’ for sopran, alt, skriftlesning og orgel (1969)
 • ‘De ni lesninger’ for kor, barnekor, instrumenter, orgel og liturg (1971)
 • ‘Vesper’ basert på norske folketoner for kor, 2 fløyter, kontrabass og orgel (1978)
 • ‘Completorium’ for orgel og korgruppe (SSA) 1980)
 • St. Johannes-vesper for diverse kor, instrumenter og orgel (1995)
 • Trondenes-vesper for blandet kor, orgel, liturg og menighet (1999)
 • ‘O Crux ave’ – pasjonsoratorium for orgel og gregoriansk sang (2001/2013)

Collections

 • 5 Orgelkoraler, hefte 1 (1967)
 • Orgelkoraler, hefte 2 (1969)
 • Liten orgelbok for sørgehøytid (1970)
 • Liten orgelbok fra Greverud (1973)
 • 6 partiter over norske folketoner for orgel (cembalo) (1968-71)
 • Four Organ partitas on Norwegian religious folk tunes (1974-78)
 • ‘Forspill til inngangssalmen’ – 137 orgelkoraler/koralforspill (1976-2000)
 • 21 enkle folketonepreludier for orgel (1977)
 • 12 improvisasjoner over gregorianske melodier for orgel (1972-80)
 • 6 stykker for orgel (1973-87)
 • ‘Esto mihi’ – 6 liturgiske orgelstykker (1998)
 • ‘Jubilate Deo’ – 100 motetter for kor a cappella/kor og orgel (1969-99)
 • ‘Et lite barn så lystelig’ – julemusikk over folketoner for orgelpositiv (2005)
 • ‘Preambula Nova’ – 24 Organ Pieces (2020)

Other small works

 • Hymns
 • Short songs
 • Arrangements

Complete list of works

Selected scores available at Musikforlaget
Selected scores available at Nasjonalbiblioteket (National State Library)