Complete list of works

Kjell Mørk Karlsen – Works between 1965 and 2022

Opus 1.1 – 1965
Koralkantate «Den lyse dag forgangen er» for 3-stemmig kor (SAB) og orgel
Durata: 5’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 1.2 – 1967
Antifon og koral «Dette er dagen som Herren har gjort» for blandet kor, sopran (tenor) solo og orgel
Durata: 7’

Opus 1.3 – 1967
Motett «Min sjel opphøyer Herren» for blandet kor og orgel
Durata: 3’

Opus 1.4 – 1968
«Cantate Domino» for blandet kor, orgel og triangel
Durata: 5’

Opus 2.1 – 1967
5 Orgelkoraler
– O Herre Krist, deg til oss vend
– Hvor er det godt å lande
– No koma Guds englar
– Jeg er rede til å bede
– Mitt hjerte alltid vanker
Lyches Musikkforlag

Opus 2.2 – 1969
Orgelkoraler, hefte 2
– Herre Gud Fader, du vår store trøst
– Guds menighet, syng for vår skaper i lønn
– Nu hviler mark og enge
– Himmelske Fader, herleg utan like
– Slukt er dagens lyse flammer
Lyches Musikkforlag

Opus 3 1968
6 Sanger til tekster av Johan Herman Wessel
for sopran og piano
– Kierlighed og smørrebrød
– Digterens gravskrift over sig selv
– Nyaarsvers
– Gravskrift
– Serenade
– I en hof-poets navn
Durata: 7’
Noton noteforlag

Opus 4 1968
Liten solokantate «Nu beder vi den hellig Ånd»
for sopran, altblokkfløyte (fløyte) og orgel
Durata: 9’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 5 – 1966 – 2011
Salmetoner

Opus 5.1 – 1966-1984
10 Salmetoner for solo/kor og orgel
Hjem jeg lenges (B.Albertini/Landstad) – 1966
– Hvor salig er den lille flokk (N.J.Holm) – 1966
– Opp, sjel, bryt søvnen av (Th. Kingo) – 1966
– Aftensukk (Th.Kingo) – 1966
– Kjærlighet fra Gud (J.N.L.Schørring) – 1966
– Vår Gud han signe Norges land (Jonas Dahl) – 1967
– Bryllupssalme (B.C.Boye/M.Skard) – 1967
– De hyrder stirrer i natten ut (M.B.Landstad) – 1975
Verbum/Norsk salmebok 1985

– Gud skapte jorda med blomar og strå (B.G.Hallkvist/S.Ellingsen) – 1984
– Før dagsens siste ljos døyr ut (Latinsk/Arve Brunvoll) – 1979

Opus 5.2 – 1975-1984
6 Salmetoner til tekster av Erling Dittmann
– Adventssalme (Rydd vei for Herren)1984
– En salme for dagen – 1975
– Herre, det stormer i mitt sinn – 1975
– Olsoksalme – 1979
– Tilgi meg, Jesus – 1975
– «Ordet» (Johannes 1) – 1984
Cantando forlag

Opus 5.3 – 1975-2011
Salmetoner til ulike tekster
– Aftenbønn for småbarn (Ruth Karlsen) 197?
– Gi no ditt liv til Jesus (Melvin Eidså) 1988
– Eit ljos rann opp for meg til fred  (M.Eidså) 1988
– Ja, kjærleik er det store (M.Eidså) 1988
– Eg har ein ven som elskar meg (M.Eidså) 1988
– Himmelske Fader, heilag er du (M.Eidså) 1988
– Lysets seier (Ivar B.M.Alver) 1993
– Frelsens sendebud (I.B.M.Alver) 1993
– Dåpssalme (I.B.M.Alver) 1993
– Vinden kjenner ingen grenser (Svein Ellingsen) 1993
– En ny misjonssalme (Gerd Grønvold Saue) 1993
– Vær hilset, Konge! I majestet (Per Lønning) 1995
– Du kom for å salte med eld (Jan Ove Ulstein) 1995
– Herre, måtte dette skje (Jan Inge Sørbø) 1995
– Du spenner ut stjerneteltet (Åse Marie Nesse) 1995
– Og natta ror sin lette båt (Åse Marie Nesse) 1995
Verbum / Salmer 97 / Norsk salmebok 2013

– Mine tider er i din hånd (Gerd Grønvold Saue) 1996
– Kan vi tro på lyset? (G.G.Saue) 1996
– Kristus er oppstanden (G.G.Saue) 1996
Norsk katolsk salmebok 2000 / Dansk katolsk salmebog 2006

– Det skjer et under i verden (G.G.Saue) 1996
Verbum / Salmer 97 / Norsk Salmebok 2013         

– En stjerne klar (G.G.Saue) 2005
– Den store gledesfest (G.G.Saue) 2005
– Vår Frelser ble født i Betlehems natt (G.G.Saue) 2005
– La barna komme til meg, sier Jesus (K.M.Karlsen) 2005
– Trøst oss her og nå (Arnold Eidslott) 2007
– Engelen (Håvard Rem) 2007
– Oppstandelse (Fra «Skog og landarbeideren) 2007
– Den botnlause kjelda er open (Jan Ove Ulstein) 2007
– Gå på havet (Jan Ove Ulstein) 2008
– I den nådeløse loven om forvandling (Inger Hagerup) 2008
– Sjå inn i Herrens ansikt (Oskar-Stein Bjørlykke) 2008
– Hver fiber og hver sene (Eivind Skeie) 2008
– Lat oss bøye kne og lova (overs. Arve Brunvoll) 2008
– Snehvit er natten (Arnulf Øverland) 2008
Norsk salmebok 2013

– De hellige tre konger fra Østerland (overs. André Bjerke) 2008
– Du smertens mann (Arnold Eidslott) 2008
– Vær stille (Arnold Eidslott) 2008
– Vi tackar Gud för alla dem som vittnatt (Jonas Jonson) 2008
– Gud, se til dine venner/Vi hadde tusen sanger (G.G.Saue) 2008
– Det største mysterium (André Bjerke) 2008
– Måltidet – og han bød oss å annamme (André Bjerke) 2008
– I påskekulden (André Bjerke) 2008
– Alltid ventar eg å finne (Olav H.Hauge) 2008
– Opn mine augo (Olav H.Hauge) 2008
– Tusund kvite toppar (Olav H.Hauge) 2008
– Der er en lykke i livet (Arnulf Øverland) 2008
– Jeg tror på jordens forvandling (Eivind Skeie) 2008
– Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom (Dansk bønn 1650) 2008
– Salig du och högt benådad (Olov Hartmann) 2008
– Inn gjennom kirkens dører (Astrid S. Morvik) 2010
– Salme 2011 (Ingebjørg M. Lyster) 2011
Norsk Musikforlag a/s

Opus 6 – 1968
Koralkantate «Kom Hellig Ånd med skapermakt»
for blandet kor, 2 trompeter, 2 tromboner og orgel
Durata: 15′
Norsk Musikforlag a/s

Opus 7.1 – 1968
Suite facile for sopranblokkfløyte og piano
Durata: 7′
Noton noteforlag

Opus 7.2 – 1975
Short chorale partita for Treble recorder (flute) and Harpsichord (organ)
Durata: 8’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 7.2b – 1975
Version for Three Recorders (Treble, Tenor and Basso)

Opus 7.3 – 1981
Partita over en folketone fra Lom for fløyte og orgel
Durata: 8’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 7.4 – 1991
Sonatine over en folketone fra Etne for fløyte og piano  (orgel)
Durata: 12’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 8 – 1969
Partita for orgel over koralen «Nu kjære menige kristenhet»
Durata: 7’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 9.1 – 1968-1985
10 korbearbeidelser
– Dette er dagen som herren har gjort (egen melodi), for blandet kor og orgel
Lyches musikkforlag
– Det hev ei rosa sprunge (mel 1400-t/Köln 1599/Praetorius), for SAB
Lyches musikkforlag
– I himmelen, i himmelen (Svensk folketonemelodi), for SAB
Lyches musikkforlag
Dagen viker og går bort (mel. Böhmiske Brødre 1655/Dansk variant), for SSA
Lyches musikkforlag
Å Jesus gode Frelsarmann (Tysk melodi), for SAB
Lyches musikkforlag
Se solens skjønne lys og prakt (Norsk folketone), for SATB
Lyches Musikkforlag
Kyrie eleison (Gregoriansk melodi), for SSA og orgel
Lyches Musikkforlag
– De hyrder stirrer i natten ut (egen melodi), for SATB
Norsk Musikforlag a/s
To folkevisebearbeidelser for blandet kor:
Fjellbyggen akter på tiden
Den dag kjem aldri at eg deg gløymer
Norsk Musikforlag a/s

Opus 9.2 – ca. 1970-1997
Fem julesalmer arr. for damekor (SSA)
– Maria gikk i torneskog
– Jord og himmel syng i dag
– En krybbe var vuggen
– Engler kom fra høye himmel
– Høyr kor englar syng frå sky
Cantando forlag

Opus 9.3 – 1995
7 julesalmer bearbeidet for blandet kor, obo, cello og orgel
– Å du heilage
– Joleklokker yver jordi
– Du grønne, glitrende tre, god dag!
– Jeg er så glad hver julekveld
– Deilig er den himmel blå
– Her kommer, Jesus, dine små
– Et barn er født i betlehem
Norsk Musikforlag a/s

Opus 10.1 – 1969
Missa brevis for alt, fløyte og cembalo
Durata: 8’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 10.2 – 1975
“Sanctus” for baryton, trombone og orgel
Durata: 5’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 10.3 – 1988
“Ressurexi”
  for baryton, trompet og orgel
Durata: 5’
Norsk Musikforlag a/s

Opus  11 – 1969
Jesu syv ord på korset for sopran, alt, orgel og tekstlesning
Cantando musikkforlag
Durata: 15’

Opus 12.1 – 1969/1975
Trio
for fløyte, obo og fagott
Durata: 9’

Opus 12.2 – 1990
3 stykker for fiolin og tuba
Durata: 5’
Norsk Musikforlag a/s  (Noton)

Opus 13.1 – 1969
Choralsonate nr.1 «Jesus Christus, unser Heiland» for altblokkfløyte (fløyte) og cembalo (orgel)
Durata: 8’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 13.2 – 1971
Choralsonate nr.2 «Aus tiefer Not schrei ich zu dir» for cello (fagott) og cembalo (orgel)
Durata: 15′
Norsk Musikforlag a/s

Opus 13.3 – 1972
Choralsonate nr.3 «Nun freut euch, lieben Christen g’mein» for trompet og orgel
Durata: 11’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 14 – 1969
“Magnificat noni toni” for orgel og unisont kor
Durata: 13’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 15 – 1969
Musikk for firhendig klavér
Durata: 9’

Opus 16.1 –1969
Koralintonasjoner for orgel (i samarbeid med Trond Kverno)
Lyches Musikkforlag

Opus 16.2
Koralforspill og ledsagesatser til Norsk Koralbok for orgel
Norsk Musikforlag a/s

Opus 16.3
Diverse forspill/ledsagesatser for orgel
Cantando musikkforlag

Opus 17 – 1970
Liten orgelbok for sørgehøytid
– Meditasjon
– Pastorale
– Trio «Nu hjertelig jeg lenges»
– Intonasjon
– Liten partita «Med fred og glede far jeg hen»
– Passacaglia
– Koralforspill «Den store hvite flokk å se»
– Toccata «Hos Gud er idel glede»
– Meditasjon ll
Norsk Musikforlag a/s

Opus 18 – 1973
Liten orgelbok fra Greverud
– Intrada «Med stråleglans om tinde»
– Preludium pro organo pleno «Den Herre Krist i dødens bånd»
– Koralpreludium «Kirken den er et gammelt hus»
– Koralpreludium «Fagert er landet du oss gav»
– Preludium «Gjør døren høi, gjør porten vid»
– Orgelkoral «Jesus er mitt liv i live»
– Forspill og sats «Gladelig vil vi halleluja kvede»
– Koralfantasi «Lover den Herre»
– Koralforspill «Fryd deg, du Kristi brud»
– Improvisasjon «Opp alle som på jorden bor»
– Improvisasjon «På Gud alene»
Norsk Musikforlag a/s

Opus 19.1 / 19.2 – 1968/1970
To solomotetter for sopran og orgel
– Saligprisninger
– Vintreet
Durata: 6’
Cantando forlag

Opus 19.3 – 1980
«Salve Regina»
19.3a – versjon for sopran og orgel
19.3b – versjon for 3 like stemmer (SSA) og orgel
Norsk Musikforlag a/s

19.3c –versjon for 3 like stemmer (SSA) og kammerorkester
19.3d – version for female voices a cappella

Opus 20 – 1968-1971
6 Partiter over norske folketoner for orgel (cembalo)
– Med Jesus vil eg fara
– Jesus mig Allting er
– Hos Gud er idel glede
– Jesus Kristus er opfaren
– Kling no klokka
– Jesus din søte forening å smake
Norsk Musikforlag a/s

Opus 20.2 – 1974-1978
Four Organpartitas on Norwegian religious folk tunes for organ
– Se solens skjønne lys og prakt
– Min død er mig til gode
– Sidste Bud på Sinai
– Et lidet barn så lystelig
Norsk Musikforlag a/s

Opus 21.1 – 1970
Koralkantate «Krist lå i dødens lenker» for blandet kor, fløyte, obo, fagott og orgel
Durata: 10’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 21.2 – 1971
Preludium, motett og koral «Vi tror på Gud, vår Fader god» for blandet kor og orgel
Durata: 5’

Opus 22 – 1971
«De ni lesninger» for blandet kor, barnekor, instrumenter, orgel, liturg og menighet

Opus 22b – 1971
Intrada og koral «Deg være ære Herre Krist» (fra «De ni lesninger») for kor og orgel
Durata: 5’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 23 – 1972
«Østerdalskontraster» Suite over folkemelodier fra Østerdalen for sopranblokkfløyte og piano
Durata: 13’
Norsk Musikforlag a/s

23b – versjon for kammerorkester – 1976

Opus 24.1 – 1972
«Salme 98» for konserterende orgel, blandet kor og obo
Durata: 10’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 24.2 – 1986
«Salme 46» for blandet kor, sopran solo og orgel
Durata: 10’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 25 – 1973
«Jeremias klagesanger» for sopran solo, damekor (SSA), obo, slagverk og cembalo
Durata: 18’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 26 – 1973
Variasjoner over en orgeltabulatur fra 1448 for orgel
Durata: 10’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 27 – 1973
Koralkantate «Til deg åleine, Herre Krist» for sopran, alt (solo eller kor), fløyte, fiolin, obo, cello og cembalo
Durata: 9′
Norsk Musikforlag a/s

Opus 28 – 1973/1986
Concerto
for Organ, 9 Brass instruments and percussion
Durata: 20’
Norsk Musikforlag a/s

28b – versjon for orgel og symfonisk janitsjar – 1973/1986

Opus 29 – 1973/1986/2011
Variations for Harp solo
Durata: 10’

Opus 30 –1975
Salme 90 for dobbeltkor, sopran solo, fløyte, strykere, messingblåsere og orgel
Durata: 40’

Opus 31 – 1975
«Jordens oro viker» – 6 korte sanger for alt, tenorblokkfløyte og cembalo
Durata: 9’
– Jordens oro viker (J.O.Wallin)
– Avskedet från livet (Elias Erlendsson)
– På Litslena kyrkogård (Bo Setterlind)
– Den døde (Per Lagerkvist)
– Graven (Erik Johan Stagnelius)
– Vi människor (Verner von Heidenstam
Cantando forlag

Opus 32.1 – 1975
Fantasi over julesalmer for blandet kor, sopran solo, strykere og orgel
Durata: 15’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 32.1b – 1975
Fantasi over julesalmer – versjon for kor, sopran solo og orgel
Durata: 15’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 32.2 – 1986
Requiem for damekor (SSA) og strykere
Durata: 30’

Opus 33 – 1975
«Te Deum» for orgel
Durata: 15’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 34 – 1976
«Kors og lilje» – 5 stykker til tekster av Sigrun Tiedemann Andersen for sopran, fløyte og piano
– Ved havet
– Kors og lilje
– Til en vår
– Du
– Stillheten
Durata: 11’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 35 – 1976-2006
Folketoner og viser for solosang/instrumenter

Opus 35.1 –1976
4 norske folketoner bearbeidet for fiolin, cello og orgel
– Eg veit i himmerike ei borg
– Hvor er det godt å lande
– I himmelen, i himmelen
– Far, verden, far vel
Norske Komponisters Forlag

Opus 35.2 – 1977
5 religiøse folketoner bearbeidet for solosang og altblokkfløyte
– Jesus mig Allting er
– Når mitt øie, trett av møye
– Vi takke dig
– Stå fast, min sjel, stå fast
– Sjung, hjerte! Sjung en aftensang
Norsk Musikforlag a/s

Opus 35.3 – 1977
Fem vuggesanger for sang og piano (egne melodier)
– Natt (Nils Slettemark)
– Godnatt du klare stjerne (Halfdan Rasmussen overs. Odd Leren
– Aftensang om våren (Nordahl Grieg)
– Kvelden lister seg på tå (Inger Hagerup)
– Vuggesang i mørketiden (Nordahl Grieg)
Durata: 11’

Opus 35.4 – 1985
Tre religiøse folketoner bearbeidet for strykeorkester
– Hjelp mig o sødeste Jesu! at vinde
– O, du min Immanuel
– Den lyse dag forgangen er
Norsk Musikforlag a/s

Opus 35.5 –1977-1992
5 Nordiske folketoner bearbeidet for sang og soloinstrument
– Våkn opp, du som sover
– Er det øde og mørkt og kaldt
– Ja, du er konge
– Opp, du min sjel med sang
– Jeg ser deg, o guds Lam, å stå
Cantando forlag

Opus 35.6 – 1992
Tolv norske folkemelodier arrangeret for fløyte og piano
– Bruremarsj fra Gudbrandsdalen
– Det var Irlands konge bold
– Springdans
– Astri, mi Astri
– Prillar-fløytleik
– Jeg lagde meg så silde
– Bånsull
– Halling
– Nu hjertelig jeg lenges
– Å vesle Kari vår
– Den dag kjem aldri at eg deg gløymer
– Se solens skjønne lys og prakt
Norsk Musikforlag a/s

Opus 35.7 – 1998
Norske Bruremarsjer arrangert for orgel/instrumenter:
– Bruremarsj etter Kristian Storlien
– Bruremarsj 1 fra Gudbrandsdalen
– Bruremarsj 1 fra Gudbrandsdalen – versjon for fiolin, bratsj og piano – 2006
– Bruremarsj 2 fra Gudbrandsdalen
– Bruremarsj fra Romsdal

Opus 36.1 – 1975
3 Koralintrader for orgel og 4 messingblåsere
– O store Gud, vi lover deg
– Krist er oppstanden
– Kom Hellig Ånd med skapermakt
Durata: 8’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 36.2 – 2009
«Intrata festivo» for orgel, 4 messingblåsere og pauker
Durata: 5’

Opus 36.2b – 2009
«Intrata festivo» – versjon for orgel solo
Durata: 5’

Opus 36.3 – 2006
4 Julesalmer bearbeidet for messingensemble  (forspill og koralsats)
– Glade jul, hellige jul
– Et barn er født i Betlehem
– Deilig er jorden
– Mitt hjerte alltid vanker

Opus 37 – 1975/1977/1982
«Ung koralmusikk» koralbearbeidelser for barnekor, Orff-instrumenter og orgel

Opus 37.1 – 1975
4 adventssalmer
– Gjør vei for Herrens komme*
– Fryd deg, du kristi brud
– Kom, konge, kom i morgenglans
– Folkefrelsar, til oss kom
Norsk Musikforlag a/s

Opus 37.2 – 1975
4 julesalmer
– Klinge skal et jubelkor
– Det lyser i stille grender
– Sov søtt, du himmelbarn, sov søtt
– De hyrder stirrer i natten ut
Norsk Musikforlag a/s

Opus 37.3 – 1977
4 nynorske salmar
– Syng no, klokkor! Jolebodet
– Vil du mot målet renna
– Gud Faders vesle barn eg er
– Høyr, kor kyrkjeklokka lokkar (liten koralkantate)
Norsk Musikforlag a/s 

Opus 37.4 – 1982
6 barne- og ungdomssalmer
– Ære i det høye
– Gud har skapt all verden
– Jeg løfter øyet mot himmelen
– Syng for Herren sol og måne
– Så lenge her er folk på jorden
– Perler glimar, stjerner stimar
Norsk Musikforlag a/s

Opus 38 – 1976
Pinsekantate «Kall oss på ny» for 8-stemmig kor, slagverk og orgel og resitasjon
Tekst: Andreas Borch Sandsdalen
Durata: 20′
Norsk Musikforlag

Opus 39 – 1976-ca.2000
Koralforspill (orgelkoraler) til inngangssalmen
Del 1 – 1976-1986
– Alltid freidig når du går
– Apostlene satt i Jerusalem 1
– Apostlene satt i Jerusalem 2
– Barn Jesus i en krybbe lå
– Brød for verden lot du vokse
– Den blomstertid nå kommer
– Deg være ære, Herre over dødens makt
– Den som i alt lét Herren råde
– Den store hvite flokk å se
– Dette er dagen som Herren har gjort
– Din rikssak, Jesus, være skal
– Du som låg i natti seine
– Du nådens sol og sete
– Dype, stille, sterke, milde
– Ei morgonstjerne klår og fin
– Et barn er født i Betlehem
– Fagert er landet du oss gav
– Far, verden, far vel
– Fra fjord og fjære 1
– Gud er i sitt tempel
– Gud, hold oss oppe ved ditt ord
– Guds kyrkje, syng kring vide jord
– Guds menighet er jordens største under
– Han stod med strålekransen 1
– Hellig, hellig hellig
– Høyr kor kyrkjeklokka lokkar 1
– Jeg er frelst og dyrekjøpt
– Jeg er så glad hver julekveld
– Jesus, dine dype vunder
– Jesus, du har bragt Guds rike 1
– Jesus, du har bragt Guds rike 2
– Jesus, du mitt liv vil vera
– Jesus från Nasaret går här frem
– Jesus skal rå så vidt som sol 1
– Jesus skal rå så vidt som sol 2
– Konge er du visst
– Kom, Konge, kom i morgenglans
– Krist stod opp av døde
– Kom, hellig ånd med skapermakt
– Kristus er verdens lys 1
– Kristus er verdens lys 2
– Kva tykkjer du, om Jesus Krist?
– Lov Jesus navn og Herredom
– Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære 1
– Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære 2
– Naglet til et kors på jorden 1
– Nå rinner solen opp
– Opna deg, Hjerte!
– Overmåte fullt av nåde
– Opp, gled dykk alle, gled dykk no
– Saligheten er oss nær
– Rop det ut med hjertets jubel
– Se, vi går opp til Jerusalem
– Sannhets tolk og taler
– Sions vekter hever røsten
– Syng for Herren, hele verden 1
– Syng for Herren, hele verden 2
– Syng for Herren, hele verden 3
– Syng for Herren, hele verden 4
– Usynlig er ditt rike
– Store Gud, vi lover deg
– Syng sangen ny for Gud, vår Herre
– Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
– Vend bort i vreide
– Vidunderligst av alt på jord 1
– Vidunderligst av alt på jord 2
– Vår Herre Krist i dødens bånd
– Å, Gud, vårt vern i farne år 1
– Å, kom nå med lovsang
– Å salige dag som i håpet vi venter
– Å salige stund uten like

Del 2 – ca. 1986-ca. 2000
– Deg, lysets Fader, lover vi
– Deg å få skoda
– Det lyser i stille grender
– Dine hender er fulle av blomster
– Du viste oss veien til livet
– Er Gud for meg så trede 1
– Er Gud for meg så trede 2 (for messingkvartett)
– Fra fjord og fjære 1
– Fra fjord og fjære 2
– Fra himlen høyt jeg kommer her
– Frå sola stig og strålar
– Glade jul (med trompet)
– Gladelig vil vi halleluja kvede
– Gled deg, du Kristi brud
– Gud er nådig, han vil ikke
– Gud sin egen Sønn oss gav
– Gud, i en tid
– Gud, riv oss ut av tidens jag
– Guds kyrkjefolk, syng for vår skapar med von
– Han stod med strålekransen 2
– Hellig, hellig, hellig!
– Herre Gud, ditt dyre navn og ære 1
– Herre Gud, ditt dyre navn og ære 2
– Herrens kirke er på jord
– Himlens konge vil vi prise
– Hjelp meg, o kjæreste Jesus, å vinne
– Hos Gud er evig glede
– Høyr kor kyrkjeklokka lokkar 2
– Ja, vi elsker dette landet
– Jeg er rede til å bede
– Jesus, din søte forening å smake
– Kim alle klokker
– Kirken den er et gammelt hus
– Lovsyng vår Herre 3
– Lovsyng vår Herre 4 (Intrata og koral for orgel og messingblåsere)
– Midt i vår verden
– Naglet til et kors på jorden 2
– Nå la oss takke Gud
– Nå vandrer fra hver en verdens krok
– Når i vår største nød vi ser
– O Gud, som tiden vender
– O Hellig ånd, du skatt så skjønn
– O Herre, la mitt øye
– O hode, høyt forhånet
– Om alle mine lemmer
– Påskemorgen slukker sorgen 1
– Påskemorgen slukker sorgen 2
– Pris være ham, den smertens mann
– Reis opp, Guds unge folk
– Rop det ut med hjertets jubel (for messingkvartett)
– Se universets Herre
– Slukt er dagens lyse flammer
– Store profet med den himmelske lære
– Stå fast, min sjel, stå fast
– Syng ein song or hjartans grunn
– Syng for Herren hele verden (for messingkvartett)
– Syng for Herren, sol og måne
– Så går en dag än från vår tid
– Så ta da mine hender
– Vær frimodig, redde hjerte 1
– Vær frimodig, redde hjerte 2
– Vår Gud han er så fast en borg
– Å, Gud vårt vern i farne år 2
– Å, kom, å kom, Immanuel
– Ånd fra himlen, kom med nåde
Norsk Musikforlag a/s

Opus 40 – 1976
Sonate for trompet og piano
Durata: 15′
Norsk Musikforlag a/s

Opus 41.1 – 1975/1992
Psalm 22 for blandet kor og resitasjon
Durata: 9’

Opus 41.2 – 1977
2 latinske Davidsalmer for mannskor
– Ps. 91: Qui degis in præsidio Altissimi
– Ps. 46: Deus est nobis refugium
Durata: 6’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 41.3 – 1984
«Cor mundum crea in me Deus» for blandet kor og orgel
Durata: 5’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 41.4 – 1988
«Dominus pascit me» (Ps 23) for blandet kor, strykere og orgel

Opus 41.4b – 1988
«Dominus pascit me» (Ps 23) – versjon for blandet kor og orgel
Durata: 15’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 42 – 1976-2009
Viser og folketoner for kor/instrumenter

Opus 42.1 – 1976
5 Jacob Sande-viser for 3-stemmig barnekor
– Voggesong til Siri
– Fire år
– Gjenta i veven
– Fløytelåt
– Til ei lita gjente
Durata:11’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 42.2 – 1979
Svensk folketone «Så stilner livets jag» bearbeidet for blandet kor, fløyte, obo, cello og orgel
Durata: 6’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 42.3 – 1986
3 Gjeterviser fra Gudbrandsdalen bearbeidet for barnekor, fløyte og piano
– Da eg va ein liten gut
– Gjeite millom hjeillom
– E lokka fraa myr
Durata: 7’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 42.4 – 1988
3 Prøysen-vers for 2-3 stemmig barnekor
– Musas tommeltottvottekott
– Et vers om tran
– Månevise
Durata: 4’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 42.5 –1989
15 Margrethe Munthe-sanger arrangert for 2-3 like stemmer
– Kom skal vi synge
– Tulla
– Hans og Per
– Kaja og Maja
– I skolegården
– 17.mai-sang for de små
– Dukkemor
– Lillebror
– Bare se, men ikke røre
– Geiterams
– Nå skal Lillegutt gå!
– Kattene våre
– Far og jeg
– Akevise
– Jeg synger
Norsk Musikforlag a/s

Opus 42.6 – 1989
Fem folkeviser fra Gausdal bearbeidet for blandet kor
– Meinn, meinn mysuræv
– Døm gjorde bod
– Å gu’ dagen du Inga mi
– Ding, dang dålåmeinn
– So ro liten tull
Noton noteforlag

Opus 42.7 – 1990
Tolv Margrethe Munthe-sanger arrangert for enstemmig kor eller solo og instrumenter
– Sommer
– Tuppe-tupp!
– Takk
– Vi springer straks
– En premiegutt
– Nissens julekveld
– God morgen
– Lua av
– Om våren
– Når det er gjort, er det for sent
– Mot jul
– Om kvelden

Opus 42.8 – 1990
Syv Prøysen-vers for blandet kor
– En vott er grønn
– Dokkevise
– Det var en gang en liten mus
– Folen min
– Lykkehjulsduetten
– Jomfru, jomfru Maria
– Mitt hjerte er ditt

Opus 42.9 – 1992
Norsk Suite for strykeorkester
– Springleik
– Seterlokk
– Halling
– Bånsull
– Bruremarsj
Durata: 8’
Norsk Musikforlag a/s (Noton)

Opus 42.9b – 1992
Norsk Suite – versjon for blandet kor a cappella
Norsk Musikforlag a/s (Noton)

Opus 42.9c – 1992
Norsk Suite – versjon for messingkvartett, 2 trompeter, horn (trombone), trombone
Norsk Musikforlag a/s (Noton)

Opus 42.10 – 1998
Tre folkeviser fra Gudbrandsdalen arrangert for blandet kor
– Singbumbulabumbum
– Sporven sat på lyudørn
– Sudelideisan
Durata: 4’

Opus 42.11 – 2008
«Juleverset» arrangert for damekor (SSSAAA)
Durata: 3’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 42.12 – 2009
4 Rallarviser arrangert for mannskor
– Pelle Tordenbrags vise
– Vossabanevisen
– Bergensbanevisen
– Vise fra Roa-Gulsvikbanen

Opus 43 – 1977
21 enkle folketonepreludier for orgel
– O store Gud, vi love dig (melodi fra Valdres)
– Rind nu op i Jesu navn (Valdres)
– Christ stod op aff døde (Nordfjord)
– Nu rinder solen op (Ørsta)
– Høyr, kor kyrkjeklokka lokkar (Skjeberg)
– Jeg vil mig Herren love (Oppdal)
– Nu solen gaar ned (Hardanger)
– Du være lovet, Jesus Krist (Kyrkjebø)
– Den lyse dag forgangen er (Telemark)
– Christus, der Alting i Lave var sat
– Om verden med sin glæde sviger (Flatdal)
– Siste Bud på Sinai (Vestfold)
– Dagen viger og gaar bort (Sogn)
– Hjelp mig, o sødeste Jesu! at vinde (Vossestrand)
– Hvad er det godt at lande (Eide)
– Som kiøbte og døbte vi bære (Rauland)
– Sørger du endnu? Min sjel? (Stordalen)
– Op, i kristne ruster Eder (Skjåk)
– Hvad er det godt i Jesu arme (Ålvundeid)
– O, du min Immanuel (Tylldalen)
– Akk, min rose visner bort (Setesdal)
Norsk Musikforlag a/s

Opus 44 – 1977/1983
Sonatine for obo og piano
Durata: 14’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 45.1 – 1977
5 Gammeltestamentlige bønner for sang og orgel
– Herre, lytt til min bønn
– Herre, du hører de svakes rop
– Rettferdige Gud, bønnhør meg
– Hør min klage, Gud
– Gud, vær meg nådig
Durata: 7’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 45.1b – 2021
5 Prayers from The Book of Psalms
Durata: 7’

Opus 45.2 – 1992
3 latinske bønner for blandet kor a cappella
– Actiones nostra
– Anima Christi
– Visita
Durata: 12’
Cantando forlag

Opus 46.1 – 1977
Missa brevis (Liten kormesse) for blandet korv
Durata: 9’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 46.2 – 1994
Folketonemesse for blandet kor
Durata: 8’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 46.3 – 1994
«Missa antiqua» for 4 sangstemmer (SATB soli eller kor)
Durata: 8’

Opus 46.4 – 2008-2013
«Missa popularis» for blandet kor
Durata: 8’
Cantando Musikkforlag a/s

Opus 47 – 1972-1980
12 improvisasjoner over gregorianske melodier for orgel
– Hymne l
– Hymne ll
– Hymne lll
– Antifon l
– Litani
– Antifon ll
– Hymne lV
– Hymne V
– Dies irae
– Hymnus: A solis ortus cardine
– Hymnus: Veni Creator Spirirtus
– Hymnus: Christe, qui lux es et dies
Norsk Musikforlag a/s

Opus 48.1 – 1978
Vesper basert på norske religiøse folketoner for kor, 2 fløyter, kontrabass, orgel, liturg og menighet
Norsk Musikforlag a/s

Opus 48.2 – 1979
Simeons Lovsang med folketonen «Min død er meg til gode» for dobbeltkor a cappella
Durata: 9’

Opus 48.3 – 1980
Completorium for orgel og korgruppe (SSA)
Norsk Musikforlag a/s

Opus 49 – 1979-????
Motetter for like stemmer

Opus 49.1 – 1979/1991/1996
«Jeg vil alltid synge om dine gjerninger», 12 motetter for 3-stemmig kor (SSA eller SAB)
– Jeg vil alltid synge om dine gjerninger
– Gjør døren høy
– Han skal bringe fred
– Se, min tjener som jeg støtter
– Vær glade i håpet
– Troens seier
– Tjen hverandre
– Den som elsker meg
– Gud velsigne oss
– Halleluja
– Saligprisninger
– Jeg er Alfa og Omega
Norsk Musikforlag a/s

Opus 49.2 – 1991
5 Bibelvers for like stemmer
– Fred etterlater jeg dere
– Det er godt å prise vår Gud
– Han ble såret for våre overtredelser
– Jeg roper til deg
– Du, Herre
Norges Kirkesangforbund

Opus 49.3 – 1996
Motett «Vi hører Herren til» for like stemmer (SSA) og orgel
Norges Kirkesangforbund

Opus 50 – 1979/1977-1982/1979
12 barnerim fra Jæren for mezzosopran og blåsekvintett
– Då eg va ein liten gut
– Lova, lova lina
– Little pusekatten grå
– Rebbe, rebbe raude
– Sulla lulla barne
– Gris, gris granne
– Lokk
– I Liaråsen
– Mor, mor mæta
– På vollen
– Bukken
– Ler, ler låta!

Opus 51.1 – 1977-1982
Orgelmesse over gregorianske melodier
Durata: 14’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 51.2 – 1979
Messe over norske folketoner
for orgelog messingblåsere (ad lib)
Durata: 18’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 52.1 – 1980
Missa Brevis lll for barne/damekor, obo og orgel
Durata: 10’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 52.2 – 1994
Missa simplex for like stemmer (SSA), orgel og strykekvartett (ad lib)
Durata: 13’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 53 – 1980
3 Julesekvenser fra middelalderen for sopran, fløyte og orgel
– I midnattsmessa
– I morgonmessa
– I høgmessa
Durata: 10’
Cantando Musikkforlag a/s

Opus 54 – 1981
6 barnerim fra Gudbrandsdalen for sopran og piano
– Då eg va ein liten gut
– Lokk
– Vesle blå bukken
– Gjenta
– Kvar skal fuglane fljuga?
– Kor langt vil du reise?
Durata: 8’
Noton noteforlag

Opus 55 – 1981
«Sonata sacra» for fløyte, klarinett og orgel
Durata: 14’

Opus 56.1 – 1969-1999
Jubilate Deo – 100 motetter til kirkeåret for kor med og uten orgel
– Pris Herren
– Dra ut gjennom portene
– Spenn beltet og livet
– Jærtegn på himmelen
– Han skal rydde veien for deg
– Gled dere i Herren alltid
– Fred på jorden
– Juledagsmotett
– Et barn er oss født
– Stefanus
– Herre, nå lar du din tjener fare
– Jeg vil minne Herrens velgjerninger
– Jeg har løst deg ut
– Verdens lys
– Dette er min Sønn
– Den som tørster, skal komme
– Korsfestet med Kristus
– Herre, frels
– Syng for Gud
– Herren din Gud
– Guds rike
– Frykt ikke
– Tro, håp og kjærlighet
– Livets krone
– Den rette tid
– Lysets barn
– Salige er de som hører Guds ord
– Den som har Sønnen
– Livsens brød
– Gud syner oss sin kjærleik
– Kristus er kommet
– Kristus er mellommann
– Livet i Anden
– Marias Lovsang
– Gled deg storleg
– Den som eter mitt kjød
– Langfredag
– Søk det som er der oppe
– Påskedagsmotett
– Kristus er oppstanden
– Liv ved Kristus
– Glede i mitt hjerte
– Jeg elsker Herren, for han hørte meg
– Herren er min hyrde
– Min hyrde
– Vær tro inntil døden
– Veien, sannheten og livet
– Elsk hverandre
– Fader vår
– Sett deg ved min høyre hånd
– En åpnet dør
– Vær ydmyke
– Det sanne vintre
– Mine bud
– Evig liv
– Å, dyp av rikdom
– Hva kjærlighet er
– Lammets bryllup
– Vi er hans verk
– Døm ikke
– Kom til ham
– Vær hellige
– Syng takkesang
– Tro ikke enhver ånd
– Guds tempel
– Kristus er lovens slutt
– Hadde du berre visst
– Jerusalem
– O Jesus, kom dog snart
– Alle har syndet
– Jesus Kristus, vår soning
– Ånden gjør levende
– Herre, min Gud
– Menneskenes tunge
– Kjærligheten
– Lovsyng Herren, min sjel
– Fylt av ånden
– Søk først Guds rike
– Jeg vet at min gjenløser lever
– Gud har tatt imot ham
– For meg er livet Kristus (blandet kor)
– For meg er livets Kristus (SA orgel)
– Salig er det menneske (blandet kor)
– Salig er det menneske (mannskor)
– Vær frimodig, sønn
– La de små barn komme
– La hyllingsrop lyde
– Gå den trange port
– Allehelgensmotett
– Vær gode
– Kom, Jakobs ætt
– Min Fars vilje
– Hans navn
– Cantate Domino
– Jeg er Alfa og Omega
– Lær meg Herre, din vei
– En ting ber jeg Herren om
– Syng en ny sang for Herren
– Lovsyng Herren
– Rop med fryd
Norsk Musikforlag a/s

Opus 56.2 – 1990-1992
3 svenske motetter
– När åtte dager hade gått
– Så älskade Gud världen
– Ni är värdens ljus
Verbum, Stockholm (Nya Evangeliespråk, hefte 1 og 2)

Opus 57 – 1981
Juleoratorium for blandet kor, barnekor, sopran- barytonsolo og orkester (strykere, messingblåsere, fløyte, slagverk og orgel)
Durata: 75’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 58.1 – 1982
3 sekvenser for blandet kor, barnekor, Orff-instrumenter og orgel
– Heilag-Ande, ljosens tolk
– Lat oss prise Gud, vår Fader
– Storleg gled’ me oss i Herren
Durata: 9’
Lyches musikkforlag

Opus 58.2 – 1979-1982
3 motetter for blandet kor, barnekor, instrumenter og orgel
– Salig er den som får sine synder tilgitt
– Sannhetens Ånd
– Store og underfulle er dine gjerninger
Norsk Musikkforlag a/s

Opus 58.3 – 1982
Motett «Fred være med dere» for blandet kor, diskantkor, 3 fløyter og orgel
Durata: 8’

Opus 58.4 – 1983-1984
2 motetter for diskantkor og blandet kor a cappella
– Prøv åndene
– Jag tror
Norsk Musikforlag a/s

Opus 58.5 – 2010
«I fred» (Simeons Lovsang) for blandet kor og orgel
Durata: 6’

Opus 59 – 1982
«Vikinghymne» for symfonisk janitsjarorkester
Durata: 13’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 59 – 1982
«Vikinghymne» – versjon for symfoniorkester

Opus 60 – 1982
Kammerkonsert for fløyte, strykere og pauker
Durata: 13’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 61 – 1983
«Tonebilder fra Oppland» for blandet kor og korps.
Tekster: Vegard Vigerust
Durata: 40’

Opus 61b – 1983
3 sanger fra «Tonebilder fra oppland» for blandet kor a cappella
– Valdres
– Dovre
– Gudbrandsdalen
Norsk Musikforlag a/s
Durata: 6’

Opus 62 – 1983
Visefragmenter for orkester og blandet kor (ad lib)
Durata: 13’

Opus 63.1 – 1983
«Magnificat 2» for damekor, sopran solo, obo, cello og cembalo
Norsk Musikforlag a/s
Durata: 10’

Opus 63.2 – 1990
«Nunc dimittes» for sopran og alt (soli eller kor), fløyte, tamburin og orgel
Cantando forlag
Durata: 9’

Opus 64 – 1983
Julepartita (Liten folketonepartita) for lite orkester
Durata: 11’

Opus 64b – 1983/2024
Christmas Partita for Recorder Quartet
Durata: 11’

Opus 65.1 – 1983
«Salme 84» for blandet kor, barnekor og brassband
Durata: 19’
Cantando forlag

Opus 65.1b – 1983
«Festival Intrata» for Wind Orchestra (Bearbeidelse av åpningssatsen til Salme 84)
Durata: 4’
Norsk Musikforlag (Noton)

Opus 65.1c – 1983
«Festival Intrata» – versjon for Brass Band
Norsk Musikforlag a/s (Noton)

Opus 65.1d – 1983
«Festival Intrata» – versjon for Brass Ensemble/Percussion
Norsk Musikforlag (Noton)

Opus 65.2 – 1989
«Salme 103» for blandet kor og brassband
Durata: 20’
Cantando forlag

Opus 66 – 1983/1993
Strykekvartett nr. 1
Durata: 16’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 67.1 – 1984
«Tirukkural-suite» for blandet kor og piano
Tekster: Sydindiske epigrammer oversatt av Yngve Frykholm
– Ansikte mot ansikte
– Den som lever sannfärdig i sitt hjärta
– Om inga droppar av regn faller från himmelen
– De som icke visar välvilja är så som blinda
– Alt levande har natten varsamt vaggat til sömns
Durata: 11’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 67.2 – 1990
Vilhelm Krag-suite for mannskor  a cappella
– Resonans
– Sommernatt
– Nocturne
– Serenade
– Landskap
Durata: 17’
Noton noteforlag

Opus 67.3 – 1991
Shakespeare-suite for blandet kor og piano
– Eternal summer
– Remembrance of things past
– Fancy
– Seals of love
– Morning song
– O Mistress mine
Durata: 12’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 67.3b – 2004
Shakespeare-suite – versjon for damekor (SSAA) a cappella («Six Shakespeare-songs for female voices «)

Opus 68 – 1984
«Sinfonia facile» for orkester og blandet kor
Durata: 16’

Opus 69 –1984
«Sinfonia piccola» for skoleorkester
Durata: 11’
Norsk Musikforlag a/s

 Opus 69b –1984
«Sinfonia piccola» – versjon for strykekvartett

Opus 70 – 1984
Symfoni (Symfoni nr. 1) for stort orkester
Durata: 23’

Opus 71 – 1984
«Advent» for blandet kor, barnekor, messingblåsere og orgel
Durata: 25′
Cantando forlag

Opus 72 – 1984
«Kvitsunn» for sopran solo, blokkfløyte, fiolin, langeleik og blandet kor
Durata: 17’

Opus 73 – 1985/1986
Sinfonia da Requiem (Symfoni nr. 2) for blandet kor og orkester
Durata: 38’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 73b – 1985/1986
«Dies irae» fra Symfoni nr. 2 for Concert band
Durata: 5’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 74 – 1985
Sonate for tuba og piano
Durata: 22’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 75 – 1983-1985
Mikrodråper for piano solo
Durata: 10’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 76 – 1986
Concerto for Trumpet (Euphonium) and Brassband
Durata: 17’
Norsk Musikforlag a/s (Noton)

Opus 76b – 1986
Concerto – versjon for trompet, strykere og slagverk
Norsk Musikforlag a/s

Opus 77 – 1986
«Om kjærlighet» 5 sanger for sopran og piano
– Norsk Kjærleikssong (Tor Jonsson)
– Når ikkje lenger du elska kan (Aasmund O. Vinje)
– Fra en utålmodig tid (Magli Elster)
– Til hjertene (Gunnar Reiss-Andersen)
– Eg kviskrar ditt namn (Halldis Moren Vesaas)
Durata: 13’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 78 – 1986
Is-slottet (Symfoni nr. 3)
Durata: 19’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 79 – 1986
Divertimento for bratsj, cello og kontrabass
Durata: 11’

Opus 80 – 1986
Blix-kantate for baryton solo, blandet kor, obo, strykere og orgel
Durata: 20’
Cantando forlag

Opus 80b – 1986
«Gjør døren høy» for baryton solo, blandet kor, trompet, messingkvintett og orgel (bearbeidelse av siste del i Blix-kantaten)
Durata: 6’
Cantando forlag

Opus 81 – 1973-1987
6 stykker for orgel
– Alleluia
– Hymn
– Hommage a Widor
– Olsokfragment
– Meditasjon
– Visjon
Norsk Musikforlag a/s

Opus 82 – 1987
«Lilja» Symfonisk oratorium for blandet kor, tenor solo, resitasjon, piano solo, strykeorkester og slagverk
Tekst: Broder Eystein Asgrimsson (1300-tallet) gjendiktet av Knut Ødegård
Durata: 100’

Opus 83 – 1987
Konsert for trombone og strykere                                                                     Durata: 25’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 83b – 1988
Poem for cello og piano (bearbeidelse av siste sats fra trombonekonsert)

Opus 84.1 – 1987
«Song um kjærleik» for tenor (sopran) og symfonisk janitsjarorkester
Tekst: Jan-Magnus Bruheim
Durata: 10’

Opus 84.2 – 1989
«Brevet til kjærleiken» for ungdomskor (SSA) og piano
Tekst: Jan-Magnus Bruheim
Durata: 8’

Opus 85 – 1987
«Musica decima» for 7 treblåsere, 2 horn og kontrabass
Durata: 8’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 86 – 1988
5 Bruheim-songar for baryton og piano
– Du er
– Mangt kan du greie deg utan
– Langt framme i vegen
– Du i meg
– Lengselsfuglen
Durata: 12’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 87 – 1988
«Missa da tromba» per tromba et organo
Durata: 20’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 87b – 1989
Liturgisk symfoni (Symfoni nr. 4) for orkester – 1989
Durata: 24’

Opus 88 – 1988
«Vårmesse» for ungdomskor (SSA) og kammerorkester
Durata: 38’

Opus 89 – 1992
Suite for orgel og spelemannslag
Durat: 18’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 90 – 1988
Concerto for piano and strings
Durata: 21’

Opus 91 – 1988
7 korsanger til tekster av Jan-Magnus Bruheim
– Ikkje alle blomane
– Blå fiol
– Haustelv
– Når vi møtest
– Kveldstogn
– Løynrom
– Den dagen
Durata: 11’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 92 –1989
«Hymner til kyrkja» for dobbeltkor, harpe, messingblåsere, slagverk og orgel

Opus 92b – 1989
«Kvitsunnhymne» for blandet kor (fra «Hymner til kyrkja»)
Durata: 4’
Cantando forlag

Opus 93 – 1989
Petter Dass-serenade for kammerkor og kammerensemble
Durata: 19’

Opus 94 – 1989
Sonata da Chiesa per tromba et organo
Durata: 12’
Norsk Musikforlag a/s (Noton)

Opus 95 – 1989
«Te Deum laudamus» for blandet kor, bass solo, 4 trompeter og orgel
Durata: 12’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 96 – 1990
«Sonata mesto» for fiolin og piano
Durata: 20’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 97 – 1990
«Concerto furvus» for tuba og orkester
Durata: 17’

Opus 97b – 1990
«Concerto furvus» – versjon for tuba og symfonisk janitsjarorkester

Opus 98.1 – 1990
Renessansevariasjoner for brass band
Durata: 13’
Norsk Musikforlag (Noton)

Opus 98.2 – 1991
Concerto Grosso for Kornett, althorn, eufonium og tuba soli og brassband
Durata: 15’
Norsk Musikforlag a/s (Noton)

Opus 98.2b – 1991
Concerto Grosso – versjon for Kornett, althorn, eufonium, tuba soli og piano
Norsk Musikforlag a/s  (Noton)

Opus 99 – 1991
Orgelsymfoni nr. 1
Durata: 16’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 99b – 1991/1997
Symfoni nr. 5 (Sinfonia romantica) for orkester
Durata: 27’

Opus 100 – 1991
«Passio Domini nostri Jesu Christi» – Johannespasjon for blandet kor, solister, 2 oboer, 2 cello og orgel
Durata: 75’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 101 – 1992
Sonata nova for bratsj og piano
Durata: 16’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 102 – 1992
Sonata da Requiem for trompet solo og 13 messingblåsere
Durata: 22’
Norsk Musikforlag a/s (Noton)

Opus 103 – 1993
«Milska» – kammeroratorium for blandet kor, alt solo, strykekvartett, orgel og resitasjon
Tekst: Ukjent islandsk skald (1400-1500-tallet) gjendiktet av Ivar Orgland
Durata: 100’

Opus 104 – 1993
Missa nova for vokalensemble a cappella
Durata: 23’

Opus 105 – 1992/1993
Sinfonia arctandria (Orgelsymfoni nr. 2)
Durata: 23’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 105b – 2002/2003
Sinfonia arctandria per Orchestra (Symfoni nr. 8)
Durata: 26’

Opus 106 – 1993
«Spelet om Heilag-Olav og Dale-Gudbrand» for forteljar, orgel, blandet kor og spelemannslag
Tekst: Snorre Sturlason og Olav Aukrust v/Morten Jostad
Durata: 80’

Opus 106b – 1993
Olav Aukrust-suite for blandet kor og orgel (Korsatser fra «Spelet om Heilag-Olav og Dale-Gudbrand»)
Durata: 18’

Opus 107 –1993
«Påske» for blandet kor (SATB eller SSA), messingblåsere, slagverk, orgel og menighet
Durata: 35’

Opus 108 – 1994
Sonata dolorosa for cello og piano
Durata: 15’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 109.1 – 1994
Meditatio per oboe solo
Durata: 5’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 109.2 – 1996
Sonata brevis per flauto solo
Durata: 5’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 109.3 –2013
Meditatio per flauto solo
Norsk Musikforlag a/s

Opus 109.4 – 2013
Mix for Sax
Durata: 1’

Opus 110.1 – 1993
Partita brevis for bratsj, (klarinett/fiolin) og orgel (piano)
Durata: 8’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 110.2 – 1994
Partia brevis 2 for bratsj og cello
Durata: 10’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 110.2b – 1994
Partia brevis 2 – versjon for bratsj, harpe og cello

Opus 110.2c – 1994
Partia brevis 2 – versjon for bratsj, gitar og cello

Opus 110.2d – 1994
Partia brevis 2 – versjon for altblokkfløyte og cello

Opus 110.2e – 1994
Partia brevis 2 – versjon for fløyte og bratsj

Opus 110.3 – 1994
Partita brevis 3 for sopran og orgel
Durata: 7’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 110.4 – 2015
Partita brevis 4 for horn og orgel
Durata: 10’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 110.5 – 2015
Partita brevis 5 for trompet og cello
Durata: 8’

Opus 110.6 – 2016
Partita brevis 6 for blokkfløyte (fløyte) og orgel
Durata: 13’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 110.7 – 2020
Partita brevis 7 for obo og orgel
Durata: 9’

Opus 111 – 1995
«Babel» for blandet kor, resitasjon og orgel
Durata: 6’
Norsk Musikforlag a/s (Norsk og tysk utgave)

Opus 112 – 1995
«St. Johannesvesper» for barnekor (S), ungdomskor (SSA), blandet kor, instrumenter, orgel og liturg
Durata: 30’

Opus 113 – 1995
Serenata per fagotto e archi
Durata: 16’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 114.1 – 1996
«The Blessings» for soprano, oboe and organ
Durata: 10’

Opus 114.2 – 1998
«How long, o Lord» for soprano, violin and organ
Durata: 12’

Opus 114.3 – 2007
«My soul thirsts for God» for alto, violoncello and organ
Durata: 20’

Opus 115 – 1996
5 Orgland-songar for sopran (tenor) og piano
– Sommarnatt på krokskogen
– Det indre ljoset
– Veslefrikk
– Tornerose
– Kveld i Nordmarka
Durata: 14’

Opus 116 – 1996
Orgelsymfoni nr. 3 (Sinfonia antiqua)
Durata: 13’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 116b – 1996
Toccata over «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» for orgel
(Siste sats fra Orgelsymfoni nr. 3)
Durata: 5’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 117 – 1996
«Stabat mater dolorosa» for blandet kor og strykekvartett
Durata: 37’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 117b – 1996
Strykekvartett nr. 2 «Stabat Mater dolorosa»
Durata: 15’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 118 – 1996
Sinfonia simplex (Symfoni nr. 6) for orkester
Durata: 20’

Opus 119 – 1997
«Antiphonae» for fløyte og strykekvartett
Durata: 15’

Opus 119b – 1997
Fem gregorianske antifoner for blandet kor a cappella
Durata: 10’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 120 – 1997
Christus-Meditationen für Orgel
Durata: 22’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 121 – 1998
Strykekvartett nr. 3
Durata: 9’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 121b – 1998
«In memoriam» – versjon for strykeorkester
Norsk Musikforlag a/s

Opus 122 – 1997-1998
«Tantum ergo» – 5 latinske korsanger
– Tantum ergo
– Ave verum
– Laudate Dominum
– O salutaris
– Sacris solemnis
Durata: 12’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 123 – 1998
Concerto da camera per oboe e archi
Durata: 15’

Opus 124 – 1998
«Esto mihi» – 6 liturgiske orgelstykker
– Esto mihi
– Invocavit
– Reminiscere
– Oculi
– Lætare
– Judica
Durata: 10’
Cantando forlag

Opus 125 – 1998
«Songs from the Revelation» for blandet kor
Durata: 15’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 126 – 1998
«If I speak» for blandet kor a cappella
Durata: 6’
Cantando musikkforlag

Opus 127 – 1999
Trilogi for fløyte, cello, harpe og resitasjon
Tekst: George Mackay Brown, gjendiktet av Inga E. Næss
Durata: 30’

Opus 127b – 1999 / 2023
Trilogy for flute, cello and harp
Durata: 25’

Opus 128 – 1999
Trondenes-vesper for blandet kor, orgel, liturg og menighet
Durata: 45’

Opus 129 – 1999
Triptykon for orgel og 3 slagverkere
Durata: 20’

Opus 130 – 1999-2000
St. Hallvars litani for orkester, blandet kor og resitasjon
Tekst: Jan Erik Rekdal
Durata: 75’

Opus 130b – 1999-2000
Symfoni nr. 7 (Sinfonia santo)
Durata: 28’

Opus 131 – 2000
Maria, Mater Dei – songs for female voices (SSAA) – soli eller kor
– Ave Maria
– Beata es, Virgo Maria
– Benedicta
– Felix, namque es
– Ave Maris stella
Durata: 15’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 132 – 2000
«Den hellige natt» – Legende for orkester, oppleser, blandet kor, sopran solo og orgel
Tekst: Selma Lagerlöf (fra «Kristuslegender»)
Norsk, svensk engelsk og tysk tekst
Durata: 21’

Opus 133 – 1983-2001
Fra folketone til tolvtone – 24 minipreludier for piano
Durata: 30’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 134 – 2001/2013
«O Crux ave» – Pasjonsoratorium for orgel og gregoriansk sang
Durata: 60’
Cantando Musikkforlag

Opus 134b – 2013
Langfredagsmeditasjoner for orgel (orgelsatser fra «O Crux ave»)
Durata: 20’
Cantando Musikkforlag

Opus 135 – 2001
Fiolinkonsert nr. 1 for fiolin og orkester
Durata: 30’

Opus 135b – 2001
Fantasia religioso for fiolin solo (fra Fiolinkonsert nr. 1)
Durata: 12’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 136 – 2001-2002
«Exultabit» – 12 versikler for blandet kor
– Laudate
– Adoramus
– Ubi caritas
– Ego autem
– Exultabit
– Quam dilecta
– Benedictus
– Conserva me
– Refugium
– Sitivit
– Lacrymæ
– Veni
Durata: 12’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 137 – 2002
Hommage à Vivaldi for kammerorkester
Durata: 15’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 138.1 – 2002
«Sub communio» – korsanger til nattverden
– Cantabo domino
– Panem
– Qui manducat
– Qui biberit
– Beatus vir
– Hoc corpus
Norsk Musikforlag a/s

Opus 138.2 – 2008
«Sub communio ll» – nattverdmusikk for orgel og blandet kor
– Jeg blir i ham
– Pris min tunge, Herrens legem
– Smak og se
Durata: 13’

Opus 139.1 – 2002
Juleintroitus «In dulci jubilo» for mannskor og kammerorkester
Durata: 5’

Opus 139.1b – 2002
Juleintroitus «In dulci jubilo» – versjon for mannskor og orgel
Durata: 5’

Opus 139.2 – 2003
«Gaudete» – Adventintroitus for barnekor (S), ungdomskor (SSA), blandet kor og orgel
Durata: 6’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 139.3 – 2007
«Exaudi» – Introitus for blandet kor og orgel
Durata: 4’

Opus 139.4a – 2012
«Quoniam» – introitus for blandet kor, messingblåsere og orgel
Durata: 3’

Opus 139.4b – 2012
«Quoniam» – Nynorsk versjon
Durata: 3’

Opus 140 – 2002
«Kristi helferd» for orgel og oppleser
Tekst: Biskop Jon Arasaon 1500-tallet gjendiktet av Ivar Orgland
Durata: 66’

Opus 141 – 2003
Fiolinkonsert nr. 2 for fiolin og kammerorkester
Durata: 23’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 142 – 2003
12 Responsorier for blandet kor
– Rydd vei for Herren
– Puer natus est nobis
– Han ble åpenbart
– Du er min Gud
– Slik som hjorten
– Han ble såret
– Kristus er oppreist fra de døde
– Jeg øser vann
– Alle folk skal tjene ham
– I det høye bor jeg
– Lær oss å telle våre dager
– Jeg er den som trøster
Norsk Musikforlag a/s

Opus 143 – 2003
Sonata «De profundis» for orgel
Durata: 23’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 144 – 2004
Wind Quintet
Durata: 15’

Opus 145 – 2004
Sinfonia da camera (Symfoni nr. 9) for 2 solofioliner og kammerorkester
Durata: 32’

Opus 146 – 2004
«Hellige vinduer» – oratorium for blandet kor, orgel, slagverk, sopran solo, fløyte og oppleser
Tekster: Fra Bibelen
Durata: 75’

Opus 147 – 2005
«O magnum mysterium» – et juleoratorium for blandet kor, orgel og oppleser
Durata: 65’
Norsk Musikforlag a/s

 Opus 147b – 2005
«O magnum mysterium» – et juleoratorium – Korsatser fra «O magnum mysterium» (separatutgivelser)
– O magnum mysterium
– Ave maria
– Puer natus est
– Magnificat and Nunc dimittis
Norsk Musikforlag a/s

Opus 147.2 – 2005
«In nativitatem Domini» – 7 orgelmeditasjoner
– Universi
– Et vocabitur
– Annunciate
– Quem vidistis, pastores?
– Dominus dixit
– Puer natus est
– Et dixit illis angelus
Durata: 22’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 148 – 2005
«Et lite barn så lystelig» – Julemusikk over norske folketoner for orgelpositiv
– Suite: Fra himlen høyt jeg kommer her (Durata: 12’)
– Partita: Et lite barn så lystelig (Durata: 11’)
– Sonatine: Puer natus in Betlehem (Durata: 8’)
– Pastorale: Du være lovet, Jesus Krist (Durata: 12’)

Opus 149 – 2005
«Five modern Songs» for blandet kor
– Music
– Hey nonny no
– A dance
– Jenny kissed me
– Song
Durata: 13’

Opus 150 – 1997-2005
«Om jeg nød Gudinders Rang» – et kirkespill om Dorthe Engelbretsdatter basert på tekster av- og om henne
Durata: 120’

Opus 151 – 2005/2006
«Missa defunctorum» for blandet kor a cappella
Durata: 20’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 151.2 – 2005
2 Requiemsongs for female voices
Durata: 6’
– Requiem aeternam
– In Paradisum

Opus 151.2b – 2005
«In Paradisum» for mixed choir

Opus 152 – 2005-2006
«Daughter of Jephthah» – konsert for cello og orkester
Durata: 32’

Opus 152b – 2006
Sonate «Daughter of Jephthah» for cello solo
Durata: 15’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 153 – 2006
Lukaspasjon for blandet kor, orgel og oppleser
Durata: 77’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 154 – 2006
«The light from an Angel» – trio for fiolin, cello og piano
Durata: 16’

Opus 155 – 2006
Offenbarungs-Meditationen für orgel
Durata:
40’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 155b – 2006/2014
Symfoni nr. 10 «Die Offenbarung»
Durata: 40’

Opus 156 – 2007
«Les Anges de Chagall» for piano solo
Durata: 12’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 157 – 2007
Sinfonia Norvegica (Orgelsymfoni nr. 4)
Durata:
25’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 157b – 2007/2015
Symfoni nr. 11 (Sinfonia Norvegica)
Durata: 25’

Opus 158 – 2007
«Canticum sacrum» for blandet kor, horn og fagott
– Universi
– Altissime
– Domine
– Laudate
– Miserere
Durata: 19’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 159 – 2007-2008
Concerto for Viola and strings
Durata: 23’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 160 – 2008
«Beatudines» for blandet kor og alt solo
Durata: 10’

Opus 161 – 2008
Concerto pour Orgue et Cordes
Durata: 28’

Opus 162 – 2008-2009
Requiem grande for blandet kor og orkester
Durata: 75’

Opus 163 – 2009-2010
3 Griegfragmenter for piano
– Griegfragment 1 for piano solo
– Griegfragment 2 for firhendig piano
– Griegfragment 3 for 2 pianoer
Durata: 15’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 164 – 2010
Liturgisk suite for orgel og 10 messingblåsere
Durata: 25’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 164b – 2010
«Miserere» for trompet og orgel (fra «Liturgisk suite»)
Durata: 5’
Norsk Musiforlag a/s

Opus 165 – 2010
Fra «Kjærlighetens høysang» for oppleser, horn og fagott
Durata: 25’

Opus 166 – 2010
St. Mark Passion for Soloquartet and Violoncello
Durata: 80’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 166b – 2010
Passion Sonata for Violoncello solo
Durata: 18’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 167 – 2011
Luthermesse for orgel
Durata: 20’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 168 – 2011
«En ny himmel og en ny jord» for blandet kor og orgel
Durata: 5’
Cantando musikkforlag

Opus 169.1 – 2011
10 Halleluja-vers for blandet kor
– Synge for Gud
– Frykt ikke
– Han ble såret
– Den gylne regel
– Den lille bibel
– Guds kjærlighet
– Du skal elske Herren
– Min hyrde
– Tilgi meg, Gud
– Det hellige
Cantando musikkforlag

Opus 169.2 – 2015
5 danske korvers
– Jeg vil synge for Herren
– Skab et rent hjerte i mig Gud
– Herren er min klippe
– Herre, vor Herre!
– Gud, vær mig nådig
Durata: 5’
Cantando musikkforlag

Opus 169.3 – 2019
5 korvers fra Johannes Åpenbaring
– Verdig er du
– Livets vann
– Gud skal
– Den som seirer
– Ja, jeg kommer snart

Durata: 8’
Cantando musikkforlag

Opus 170 – 2011-2012
Missa grande for 8-stemmig kor, solister (SATB) og orkester
Durata: 140’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 171.1 – 2013
Sinfonia grande (Orgelsymfoni nr. 5)
Durata: 40’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 171.2 – 2014
Toccata grande II for orgel (alternativ sluttsats til Sinfonia grande)
Durata: 7’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 172 – 2013
FluteQuartet for Flute and Strings (violin, viola and cello)
Durata: 18’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 173 – 2013
Sonata grande for flute and piano
Durata: 20’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 173b – 2013
Sonata grande – versjon for fløyte og harpe
Durata: 20’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 174.1 – 2014
«Se korsets tre» – Liturgisk kormusikk til Langfredagsgudstjenesten
Durata: 18’
Cantando musikkforlag

Opus 174.2 – 2016
«Jeg er oppstanden» – Liturgisk kormusikk til Påskedagsmessen
Durata: 18’
Cantando musikkforlag

Opus 175 – 2014
«Songs of the silence» for horn, tuba and piano
Durata: 17’

Opus 175b – 2014
«Songs of the silence» – versjon for bratsj, cello og piano
Durata: 17’

Opus 175c – 2022
«Songs of the silence» – version for flute, violin and piano
Durata: 17’

Opus 176 – 2014
«Hymn for St.Olaf» for violin, oboe and organ
Durata: 9’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 177.1 – 2014
«Ein stille vind» – 5 songar for alt (mezzosopran) og piano
til tekstar av Jon Fosse
– svevnens kjærleik
– har vore
– ein stille vind
– berre veit
– uboteleg
Durata: 18’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 177.2 –2016
«Engel og stjerne» – 5 songar for alt (mezzosopran) og cello
til tekstar av Jon Fosse
– dette eine
– kvarandre
– jamne bølgjer
– engel og stjerne
– ingenting
Durata: 9’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 178 – 2014
«Icon» for alto flute and string orchestra
Durata: 15’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 179 – 2015
Fantasi per organo sulla melodia «Oh Santa Rita» di Omar Caputi
Durata: 12’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 180 – 2015
Hymnus grande for organ
A study on St. Magnus Hymn, a medieval melody from Orkney
Durata: 17’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 181 – 2015
Orthodox St. Matthew Passion for 8-part mixed choir a cappella
Durata: 75’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 182 – 2016
«Responsorium» for violin and organ
Durata: 12’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 183 – 2016/2018
PianoSonata in h
Durata: 12’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 184 – 2016
«Come, Lord Jesus» for double choir
Durata: 6’
Cantando Musikkforlag

Opus 185 – 2016
Concertino for viola, violoncello and strings
Durata: 20’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 186 – 2016
Arctic Symphony (Symfoni  nr. 12)
Durata:
30’

Opus 187 – 2017
EchoSonata for two tubas and piano
Durata: 15’

Opus 187b – 2017
EchoSonata – version for trumpet, trombone and piano
Durata: 15’

Opus 188 – 2017
Songs from the Creation for mixed choir and organ
Durata: 20’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 189 – 2017
Da pacem for choir a cappella
Durata: 7’
Cantando Musikkforlag

Opus 190 – 2017
Saint Mary Songs for mixed choir a cappella
Durata: 14’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 191 – 2018
Tre oldkirkelige bønner for blandet kor a cappella
Durata: 6’
Cantando Musikkforlag

Opus 192 – 2018
Piano Concerto No.2
Durata: 27’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 193 – 2018
Sinfonia Danica (Orgelsymfoni nr. 6)
Durata: 20’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 194 – 2018
Til kormeistaren – Ein salme for blandet kor og orgel
Durata: 9’

Opus 195 – 2018
String quartet No. 4
Durata: 16’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 196 – 2019
Meditatio Sacra for countertenor, alto recorder, cello and organ
Durata: 10’

Opus 197 – 2019
Streichquartett No. 5  – Sieben Kreuzesworte
Durata: 28’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 198 – 2019
Die sieben letzten Worte Jesu Christi für gemischten Chor
Durata: 17’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 199 – 2019
Passacaglia a due for four hands organ
Durata: 9’

Opus 200 – 2019
PianoSonata No.  2 – Via Crucis
Durata: 32’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 201 – 2019
«The Way to the Cross» for male choir a cappella
Durata: 10’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 202 – 2020
Introduktion und Passacaglia über B.A.C.H. für orgel
Durata: 12’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 203 – 2020
Preambula Nova 2013 – 24 organ pieces
Norsk Musikforlag a/s

Opus 204 – 2020
Viola Meditations
Durata: 10’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 205 – 2021
Sinfonia Sveciae – Organ symphony No. 7
Durata: 23’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 206 – 2021
My grandchildren’s corner – 8 Piano Pieces
Durata: 18’

Opus 207 – 2021
3 Gregorian Evening hymns for mixed choir
Durata: 10’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 208 – 2021
Meditation Ave Maria for soprano and organ
Durata: 10’

Opus 209 – 2021
L’Orgue  mystique – six pieces grégoriennes
Durata: 28’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 210 – 2021
Six Gregorian songs for mixed choir a cappella
Durata: 13’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 211 – 2021
From «Song of Solomon» for countertenor, soprano recorder, cello and organ
Durata: 13’

Opus 212 – 2022
«Evig hvile» – et norsk rekviem for blandet kor og orgel
Durata: 30’

Opus 213 – 2022
Sonata meditation per due celli
Durata: 20’

Opus 214 – 2022
Requiem pro organo
Durata: 30’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 215 – 2022
A Finnish pastoral
Durata: 6’
Norsk Musikforlag a/s

Opus 216 – 2023
Das Minimalistische Klavier – 24 Präludien und Fugen
Durata: 80’

Opus 217 – 2023
Dialogues for recorder duo
Durata: 12’

Opus 218 – 2023
Sonata «Veni Creato Spiritus»for organ
Durata: 12’

Opus 219 – 2023
Missa Norvegica for Hardanger Fiddle (violin) and organ
Durata: 20’


Verk uten opusnummer / Works without opus

1 – 1965
29 koraler i klassisk stil (studiearbeid)

2 –1966
Agnus Dei for SAB (studiearbeid)
Durata: 3’

3 – ca. 1966-1968
8 Orgelkoraler i gammel stil (studiearbeid)

4  – 1967-1968
2 minipartiter for 3 blokkfløyter
– Det hev ei rosa sprunge – 1967
– Å, tenk på Gud i ungdoms år – 1968
Lyches musikkforlag (Den første musisering, hefte 1 og 2)

5 – ca. 1975
2 visemelodier
– Godnatt til katten
– Sankthans-vers
Norsk Musikforlag a/s  (Mi første visebok, 1979)

6 – ca. 1978
Bearbeidet musikk til «Påskespillet fra Redentin år 1464»

7 – ca. 1980
«Før verden var til» for blandet kor a cappella
Tekst: Alfred Hauge etter Anders Frostensson

8 – ????
«Høylovet være kongen skjønn» – enstemmig kor og orgel

9 – ????
«Fra høye himmel kommer jeg» arr. for sang (S), blokkfløyte og klokkespill

10 – 1978-1981
Koralsatser for klokkespillet i Stavanger domkirke

11 – 1988-1999
Bearbeidet musikk til lokale bygdespill
– Kongsgarden – glimt fra kongsgarden Steins historie – 1988
– Eventyrgarden – en familiedag på eventyrgarden Moe – 1990
– Granspillet 1991 – 1991
– Bønsnesspillet 1995 – 1995
– Haugferd – om Halvdan Svarte 1999 – 1999

12 – 1987
«Nå la oss takke Gud» bearbeidet for blandet kor, orgel og menighet
Lyches Musikkforlag

13 – 1990
15 Julesanger lett arr. for 2 fioliner eller 2 klarinetter
Norsk Musikforlag a/s

 14 – 1991
«Cantilena for Balticum» for strings (Utvidelse av sats 2 i Symfoni nr. 5)

15 – 1992
Instrumentaldiskanter til Norsk Koralbok
Cantando forlag

16 – 1993
Julemeditasjon «De hyrder stirrer i natten du» for SA (soli eller kor) og orgel
Ed. Egtved, Danmark 1993 (Cantorinus lll)

 17 – ca. 1997
«Toccata nova» for barokkfiolin (fiolin) og hammerklaver (piano)
Durata: 8’

18 – 1995
Intrata (forspill) over «Kirken den er et gammelt hus» for messingblåsere og pauker

19 – ????
Forspill «Kom, tilbe med fryd» for 4 messingblåsere

20 – 1995
«- og banker på» – enkel motett for ungdomskor (SAB) og piano

21 – 2001
Nocturne for bassklarinett og piano (Sats fra 21 minipreludier, opus 133)

22 – 2006/2010
2 bryllupsmarsjer for orgel
Jubilate (fra Offenbarungs-Meditationen, Opus 155) – 2006
Bryllupsmarsj – 2010

23 – ????
«Bryllupsballade» for sang, blokkfløyte og tamburin – basert på en svensk folketone fra 1500-tallet og 2 middelalderdanser

24 – 1995
«Salmesuite» for blandet kor, 2 fløyter og orgel(piano)

25 – ????
«Våkn opp fra nattens blide blund (eng. Carol) arr. for mannskor og orgel

26 – 2002
«Sursum corda» – 15 salmer av Per Lønning arr. for blandet kor
Cantando musikforlag

27 – 2003
10 Antifoner (menighetsomkved) til Olavsmusikken i Nidaros

28 – 2004
«Salmesuite ll» for enstemmig kor/menighet og lite orkester

29 – ????
15 Orgelmeditasjoner (Satser fra ulike verk)
Norsk Musikforlag a/s

30 – ????
«Carillon» for orgel  (fra  «Concerto pour Orgue et Cordes. Op. 161)

31 – 2008-2013
Liturgisk musikk/messemusikk

32 – ????
«Jeg synger julekvad» arr. for sang og orgel

33 – ????
Koralharmoniseringer
– Se, vi går opp til Jerusalem (SATB)
– Ingen er så trygg i fare (SATB)
– Å at jeg kunne min Jesu prise (SAB)
– Lover den Herre (SSA)
– Ned i vester soli glader (orgel)
– Fra verdens larm og møye (tekst og melodi Liv Selboe)

34 – ????
Diverse satser og diskanter til ulike salmer/sangersatser

35 – ????
Gregoriansk antifon «Herren vår Gud, er i himmelen» bearbeidet for blandet kor

36 – 2010
«Fredsfyrsten» – Omkvedsmotett for sopran solo og blandet kor

37 – 2013
«Consummatum est» – Orgelsats fritt etter gregoriansk melodi

38 – 2016
Forspill til salmen «Krist stod opp av døde» for barokk-orkester

39 – 2021
«Allein nach dir, Herr Jesu Christ, verlanget mir» für Orgel

40 – 2022
Julepastorale «De hyrder stirrer i natten ut» for fiolin og cello

xx – 1984
Orgeluttog til Fartein Valen «Der 121 Psalm»
Lyches Musikkforlag

xx – ????
«Laudes» tilrettelagt for forsanger, blokkfløyte, orgel og triangel